Štampa

Rx Drugs

 

Distribucija lijekova do apoteka i krajnjih potrošača odvija se uz uvažavanje svih zahtjeva Dobre distributivne prakse.

Kontinuitet snabdjevanja i redovne isporuke, osnovni su imperativi našeg poslovanja.