Štampa

Logistics 

PHOENIX Pharma d.o.o. je vodeća veleprodaja farmaceutskih i medicinskih proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine.

Postaje članica PHOENIX Grupe u maju 2009.godine. Težište poslovnih aktivnosti je isporuka farmaceutskih i medicinskih proizvoda svim korisnicima, na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. 

Kompanija posluje u okviru regionalnih centara u Bijeljini gdje je i sjedište Društva, Sarajevu i Banja Luci, na 5.000 m2 skladišnog prostora, 250 zaposlenih i preko 9500 artikala u ponudi.