Štampa

PHOENIX PHARMA d.o.o. je svoju posvećenost unapređenju kvaliteta pretočila u dokument koji je osnova sistema menadžmenta kvalitetom sertifikovanog prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008.

Cjelokupnu Politiku kvaliteta možete pogledati klikom na link 

 quality policy