• PHOENIX

  Više od 10.000 artikala u asortimanu ...

 • LOGISTIKA

  Prema načelima dobre distributivne prakse ...

 • TELEMARKETING

  Nabavite proizvode po dodatno povoljim uslovima - pozovite kontakt centar ...

 • BETTY
  BETTY

  Dinamičan program razvoja dobre apotekarske prakse ...

 • PHABIS

  Inovativna softverska podrška poslovanju apoteke ...

Smaller Default Larger

PHABIS logo web 

PHABIS softver za upravljanje poslovanjem apoteke je razvijan u okviru kompanije sopstvenim resursima. U vrlo kratkom vremenskom roku je našao svoje mjesto u poslovnim sistemima najznačajnijih učesnika na tržištu. 

Phabis svojim funkcijama objedinjava poslovanje cijelog lanca apoteka, automatizuje sve procese izvještavanja u zdravstvenoj ustanovi i pruža druga napredna rješenja kojima se izdvaja na tržištu. 

Phabis tim ima dva segmenta: komercijalni i korisnički. 

Komercijalni Phabis tim je u svakodnevnom kontaktu s potencijalnim korisnicima softvera, koordinira procese implementacije programa i obuke novih korisnika i pruža uslugu konsaltinga klijentima koji su u Phabis sistemu. 

Phabis korisnička podrška ima tri nivoa. Prvi nivo je help desk podrška koja korisnicima pruža informacije potrebne za neometano svakodnevno funcionisanje programa, daje savjete u cilju efikasnijeg i naprednijeg korištenja datih opcija. 

Drugi nivo je tehnička podrška koja se bavi rješavanjem tehničkih izazova do kojih može doći pri radu s programom. Njihov zadatak je održavanje postojećih tehničkih rješenja i preventivno reagovanje na neusaglašenosti između potreba klijenta i mogućnosti koje pruža softver. 

Treći nivo podrške Phabis tima radi na konstantnom unaprijeđenju korisničkih opcija i razvoju softvera.