Štampa

traka odozgo

'Dobar dan svaki dan'

Optimalna pokrivenost, uz 'Dobar dan svaki dan', osigurava našim kupcima vrhunsku dostavu i 100% pokrivenost distribucijom robe na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

Gradovi u kojima su naši distributivni centri, kao i šira gradska područja, imaju osiguranu dostavu više puta dnevno. 

Jedan od značajnih faktora stalnog rasta prodaje roba jeste brzina isporuke, gdje ekspedicija PHOENIX Pharma d.o.o. zauzima vodeće mjesto na teritoriji Bosne i Hercegovine.