Štampa

BL anfas 2

PHOENIX Pharma d.o.o. CD Banja Luka omogućava cross-dock operacijama bolju organizaciju i brže isporuke. Logistički, cross-dock Banja Luka prvenstveno je namijenjen pretovaru robe, odakle služba ekspedicije vrši dalje isporuke.